6-Ute-ar-inne-1

En tunnelöppning av naturmaterial i skogen. Betraktaren är ute oberoende från vilken sida man ser genom tunneln.