» Ekopaasto

Ekofasta – Vårda vattnet!

Ekofastan infaller 17.2-3.4.2021. Temat är Vårda vattnet! Syftet med kampanjen är att uppmärksamma hur vi som enskilda människor kan vårda de vattendrag som finns runt omkring oss.

Tecknad bild av en sjö med texten Vårda Vattnet!

Den senaste Ekofastan var 2020 – med temat hållbart klädkonsumtion

Den tredje säsongen av ekofastapodden är lanserad och publicerad här på webbplatsen. Läs artiklar och lyssna på den senaste säsongen av ekofastapodden med Linn Jung och Anne Teir-Siltanen som redaktörer. Teman som tas upp är:

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fasta handlar om att avstå för något viktigare.

Top