» Ekopaasto

Ekofasta – hållbar klädkonsumtion

Fastan inför påsk och då även ekofastan infaller nästa gång 26.2-11.4.2020.

Ekofastan 2019 gick under temat hållbar klädkonsumtion. Syftet med kampanjen var att aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder. Läs ännu artiklar och lyssna på den senaste säsongen av ekofastapodden som har Linn Jung som redaktör. Teman som tas upp är:

Tillverkning & produktion
Kemikalier & material
Etik & konsumtion
Stil & garderob
Avfall & återbruk

Har du tips eller tankar om hållbar klädkonsumtion? Dela dem i sociala medier med #ekofasta

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fasta handlar om att avstå för något viktigare.

Top