» Ekopaasto

Ekofasta – Vårda vattnet!

Ekofastan infaller 17.2.–3.4.2021.Temat är Vårda vattnet! Syftet med kampanjen är att uppmärksamma hur vi som enskilda människor kan vårda de vattendrag som finns runt omkring oss.

Tecknad bild av en sjö med texten Vårda Vattnet!

Liksom tidigare år har vi producerat poddar som lyfter upp olika miljöfrågor i relation till vatten, såsom: kemikalier, mikroplast, vattenbrist, fiske och vattnets betydelse för människor. Det kommer att bli totalt sex podd-avsnitt som delas under kampanjtiden i sociala medier. Nytt för i år är att det också finns en radioandaktsserie som behandlar temat 15-19.3. Det finns en egen Facebook grupp för Ekofastan, men artiklar och poddar kommer att delas också på andra av vår kyrkas Facebook sidor.

Poddarna har producerats av Hanna Löfholm (Stockholm) och ett par poddar görs i samarbete med Martha-förbundet och Johannes församling. Övriga samarbetsparter är Kyrkan i Helsingfors och Finska Missionssällskapet.

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fasta handlar om att avstå för något viktigare.

Församlingarna uppmanas under kampanjens lopp att dela inläggen i sina egna sociala medier, samt att t.ex. ordna klädbytarmöjligheter. Klädindustrin förbrukar mycket vatten för att framställa bomull. Därför är det viktigt att i hög grad använda sina kläder tills de slits, eller byta bort sådant man själv inte längre kan använda. Man kunde detta år ha en klädbytarvecka i något församlingsutrymme eller en klädbytarlåda, där man kan lämna det som man vill byta bort och på samma gång plocka åt sig av något man behöver. 

Man kunde också ordna tillfällen att plocka bort större plastföremål som slängs i naturen, som vittrar ner och blir mikroplaster. Att plocka skräp i naturen är en verksamhet som man också i Coronabegränsningstider kunde förverkliga.

Top