» Ekopaasto

Ekofasta – hållbart klädtänk

Ekofastan infaller i år 26.2-11.4.2020. Temat är hållbart klädtänk. Syftet med kampanjen är att aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder.

Ritad bild med olika klädesplagg och texten Ge det goda vidare.

Den tredje säsongen av ekofastapodden är lanserad och publicerad här på webbplatsen. Läs artiklar och lyssna på den senaste säsongen av ekofastapodden med Linn Jung och Anne Teir-Siltanen som redaktörer. Teman som tas upp är:

Ett konkret sätt att uppmärksamma ekofastan är att ordna eller delta i en klädbytardag.

Har du tips eller tankar om hållbar klädkonsumtion? Dela dem i sociala medier med #ekofasta

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fasta handlar om att avstå för något viktigare.

Top