» Ekopaasto

Ekofasta – hållbart klädtänk

Ekofastan inföll senaste 26.2-11.4.2020. Temat var hållbart klädtänk. Syftet med kampanjen var att aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder.

Ekofastan infaller år 2021 17.2-3.4.

Ritad bild med olika klädesplagg och texten Ge det goda vidare.

Den tredje säsongen av ekofastapodden är lanserad och publicerad här på webbplatsen. Läs artiklar och lyssna på den senaste säsongen av ekofastapodden med Linn Jung och Anne Teir-Siltanen som redaktörer. Teman som tas upp är:

Har du tips eller tankar om hållbar klädkonsumtion? Dela dem i sociala medier med #ekofasta

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fasta handlar om att avstå för något viktigare.

Top