» Ekopaasto

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://ekofasta.fi/ och har upprättats / uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bild utan alt-tag

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Bilden saknar alt-attribut
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: HTML används för att formatera innehållet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  HTML används för att formatera innehållet.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Textformatering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Taggen ”i” används för att formatera text.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Innehåll som inte ingår i landmarks

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  HTML5 eller WAI-ARIA-landmärken används på sidan, men allt innehåll är inte inkluderat. Vid användning av HTML5 eller WAI-ARIA-landmärken är bästa praxis att inkludera allt innehåll på sidan i landmärken. På så sätt kan användare med assisterande teknik använda landmärken för navigering på sidan utan att förlora överblick över innehållet.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Länk identifierad endast efter färg

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Det verkar som om textfärgen är det enda som skiljer länkar åt i textstycken.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Hanterbar: Bildlänk utan ‘alt’-text

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Den länkande bilden saknar en alt-text som talar om avsikten med länken.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Länktexten används för flera olika destinationer

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Samma länktext används för olika destinationer. Vissa användare vet inte skillnaden mellan dessa två om de inte förklaras.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Robust: Det saknas en beskrivning för en iFrame

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ’iFrame’ saknar eller har ett tomt ’title’-attribut.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär: https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi telefonnummer växeln 0295 016 000
Top