» Ekopaasto

Ekofasta retreater 12-14.3.2021 och 26-28.3.2021

Behöver du en paus från vardagen och tid att vara tillsammans med dig själv och dina tankar? Belastar hemmavardagens, arbetslivets eller hela globala världens alla måsten och borden dina axlar? Eller är du kanske bara nyfiken på att utforska ditt andliga jag? Då är Ekofastaretreaten någonting för just dig.

Att leva hållbart handlar nämligen om mer än att källsortera. Vår kropp och vårt sinne behöver ibland få vila från vardagens hets och ständiga informationsöverflöde. Välkommen med på en retreat där vi tränar oss i närvaro, pausar från vardagen och vårdar kropp, själ och ande.

Retreatens program

En vanlig retreatdag börjar med morgonmässa i kapellet. Dagens övriga program består av andakter, meditationer dvs. stunder av stilla bön, vägledning och måltider med fokus på närproducerad, vegetarisk och ekologisk mat med Martha-touch. Däremellan råder tystnad och man har tid för egen reflektion, läsning, promenader, vila.

Tema: ”Se på himlens fåglar”

Under retreaten finns möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren. Temat för retreaten är ”Se på himlens fåglar”. Det är ett citat av Jesus när han talar om bekymmerslöshet med sina lärjungar. Under retreaten söker vi den hållning som Ole Jensen beskriver som sörjande sorglöshet, vilande brådska i förhållande till våra villkor på en jord där klimatförändringen skapar oro, sorg och ilska.

Arrangörer och anmälning

Ekofastaretreaten hålls på retreatgården Snoan i Lappvik, nära Hangö och leds av prästen och psykoterapeuten Yvonne Terlinden. Det är en kristen retreat som ordnas inom ramen för kampanjen Ekofasta i samarbete med retreatgården Snoan. Ekofastan är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands fastekampanj, ett samarbete mellan Finlands svenska Marthaförbund, Domkapitlet i Borgå stift, Finska missionssällskapet och Kyrkostyrelsen.

Vi följer myndigheterna rekommendationer angående hur många som får samlas. Detta innebär att finns det allvarliga begränsningar måste retreaterna inhiberas. De anmälda får information om retreaterna ett par veckor på förhand.

Information i korthet:

BÅDA RETREATERNA ÄR INHIBERADE!

Vi hänvisar till THLs direktiv för Nylands sjukvårdsdistrikt publicerat 19.2.2021.

“Alla offentliga tillställningar inom- och utomhus förbjuds med beslut av regionförvaltningsverket. Tillställningar med högst 6 personer är tillåtna, om de ordnas på ett sätt som följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om att hålla avstånd och tillämpa god hygien. Rekommendationen är att tillställningar endast ordnas av tvingande juridiska skäl (t.ex. bolagsstämma).”

I Snoans små utrymmen  är det utmanande att kunna garantera tillräckligt  trygghetsavstånd och  av  myndigheterna givna  begränsningar till max  6  personers grupper gör att vi anser oss tvungna att  flytta  ekofastaretreaterna på framtiden.

Vill du veta mer om retreat?

Mikaela Lax deltog i en tyst retreat. “Jag lärde mig att jag inte är någon expert på att koncentrera mig. Det är svårt att fokusera på något. Mina tankar svävar från vardagliga saker till djupare tankar. Jag upplevde att jag helt enkelt funderade på alldeles triviala saker. Jag försökte ändå vara nådigt mot mig själv och tänka att jag inte misslyckades.”

Läs hela Mikaelas berättelse här.

Läs en artikel och lyssna till vår podd “Att våga lyssna på tystnaden”

Foton: Joanna Lindén-Montes

Top