» Ekopaasto

Plantera hoppets träd

I Finland bekymrar vi oss över om vi ska få en vit jul. På många håll i världen kräver klimatförändringen liv. Ökad kunskap, talkoanda och trädplantering hjälper att tampas med miljöproblemen även om man inte har stora resurser.

Maria Westerling och Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska missionssällskapet har tillbringat flera år i Nepal respektive Tanzania. I de här länderna är följderna av klimatförändringen påtagliga.

-Vartenda år är det jordskred och det är översvämningar. Människor mister livet och de mister också sina hus och hem och åkrar, allt vad de har, kommenterar Maria Westerling situationen i Nepal.

Hon arbetade som missionär i landet på 1980-talet och på nytt åren 2012–16.

Charlotte Steffansson-Myrskog, som vuxit upp i Tanzania, nämner torkan som ett av de största problemen i landet. Erosionen, som uppstår när man hugger ned träd till bränsle och annat, innebär också stora påfrestningar på miljön.
I Tanzania har det ordnats flera trädplanteringsprojekt, bland annat på initiativ av en lokal biskop, Fredrick Shoo.

– Det är en jätteviktig sak för miljöfrågor att kyrkan har en väldigt stark ställning i samhället. Ungefär 10 procent av Tanzanias population tillhör den lutherska kyrkan. I Tanzania lyssnar man på religiösa ledare, säger Steffansson-Myrskog.

Också i Nepal är trädplanteringsprojekt viktiga. Nepal är fjärde på listan över länder som är mest utsatta för klimatförändringen. Därför har förebyggande verksamhet en särskilt central roll.

Såväl i Tanzania som i Nepal jobbar kyrkan bland de mest utsatta, som ofta utgörs av kvinnor och barn.
Skövling av skog inverkar också på jämställdheten.

– Det blir längre väg att gå för att hitta veden som behövs för att laga mat och det är ofta kvinnors och flickors uppgift att samla den. I längden kan det betyda att flickor inte kan gå i skola eller ha tid att laga läxor, säger Charlotte Steffansson-Myrskog.

I Nepal arbetar missionssällskapet särskilt med kvinnor och barn inom gruppen daliter, kastlösa, som hör till de allra fattigaste.

– Om vi kan garantera att flickorna i dalit-familjer går ut skolan och skaffar sig en utbildning, då har de otroliga möjligheter att påverka sin närmiljö, säger Maria Westerling.

Lyssna på ett helt samtal med Charlotte Steffansson-Myrskog och Maria Westerling i podcasten som du hittar här invid.

 

 

Top