» Ekopaasto

Kontakt

Mer information om Ekofasta:

Stiftssekreterare för mission och internationellt arbete
Tomas Ray
Borgå stift
tomas.ray (at) evl.fi

Sakkunnig
Monica Slotte
Kyrkostyrelsen
moncia.slotte (at) evl.fi

Kommunikatör
Heidi Furu
Finlands svenska Marthaförbund
heidi.furu (at) martha.fi

Tf. Informatör
Ann-Kristin Åvall
Finska missionssällskapet
ann-kristin.avall (at) finskamissionssallskapet.fi

Informatör
Nina Österholm
Kyrkan i Helsingfors
nina.osterholm (at) evl.fi

Top