» Ekopaasto

Kontakt

Mer information om Ekofasta:

Stiftssekreterare för mission och internationellt arbete
Tomas Ray
Borgå stift
tomas.ray (at) evl.fi

Kommunikatör
Heidi Furu
Finlands svenska Marthaförbund
heidi.furu (at) martha.fi

Tf. Informatör
Ann-Kristin Åvall
Finska missionssällskapet
ann-kristin.avall (at) finskamissionssallskapet.fi

Informatör
Nina Österholm
Kyrkan i Helsingfors
nina.osterholm (at) evl.fi

Top