Koululaiset hoitavat puuntaimia

Ungdomar vattnar trädplantor på en torr och sandig gårdsplan.