enkelhet-blogg2

Svartvitt foto på tält i en skogsglänta.