frihet-blogg1

Svartvitt foto, skuggan av en person som håller en stav faller på en klippvägg.